ზემო სვანეთის ბუნების დაცვისთვის, რეკომენდებულია დაცული ტერიტორიის დაარსება – “მწვანე ალტერნატივა”. წყარო: აგროგარემო TV

ზემო სვანეთში, იდლიანის, ხაიშის, ჭუბერსა და ნაკრას თემების ტერიტორიაზე დაცული ტერიტორიის შექმნა ადგილზე გარემოსდაცვით, სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებს მოაგვარებს, – ასე ფიქრობენ „მწვანე ალტერნატივაში“.