თევზის მწარმოებლების მოგების ხარჯზე, ფოთელები იწამლებიან. წყარო: მთავრი თემა სამეგრელოში

ფოთისთვის ყველაზე აუტანელი პერიოდი ნოემბრის ბოლოდან აპრილამდე გახლავთ, როცა თევზის გადამუშავების პროცესი მიმდინარეობს.