„კომპანიებზე მორგებული კანონმდებლობა“ – „მწვანე ალტერნატივის“ კვლევის შედეგები. წყარო: ლიბერალი

„კომპანიებზე მორგებული კანონმდებლობა“ – ამ ქვესათაურით აქვეყნებს „მწვანე ალტერნატივა“ კვლევას, რომელშიც განხილულია „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებები, რომლითაც კვლევაში შესულმა სხვადასხვა კომპანიებმა ისარგებლეს.