მანანა ქოჩლაძე – გარემოს დაცვას პრაგმატული მნიშვნელობა აქვს. წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტმა გარემოს დაცვის სფეროსთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება დაამტკიცა. ცვლილებები შევიდა ნადირობის შესახებ კანონში