მანანა ქოჩლაძე: "ეს კანონი არღვევს საყოველთაოდ აღიარებულ ყველა გარემოსდაცვით პრინციპს". წყარო: რადიო თავისუფლება 

დღეს „ინტერაქტიული დიალოგის“ სტუმარია ასოციაციის – „მწვავე ალტერნატივა“ – ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე. იგი საუბრობს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის შესახებ, რომლის თანახმად, ნებისმიერი პირი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან ბუნებრივი რესურსების სფეროში ჩადენილი სამართალდარღვევებისთვის.