„მანგანეზის“ საქმიანობა 2017 წლიდან დღემდე სამინისტროს არ შეუმოწმებია – „ახალგაზრდა მწვანეები“. წყარო: ლიბერალი

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივამ“ გარემოს დაცვის სამინისტროდან გამოითხოვა ინფორმაცია, თუ  რამდენჯერ შეამოწმა „ჯორჯიან მანგანეზის“ საქმიანობა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა 2017 წლის მაისში სპეციალური გარემოსდაცვითი მმართველის დანიშვნიდან ორი წლის განმავლობაში.