„მბრუნავი კარი“ ენერგეტიკის სამინისტროში – „მწვანე ალტერნატივის“ კვლევის შედეგები. წყარო: ლიბერალი

„ბუნებრივი რესურსების მართვა და ელიტური კორუფციის ხელშემწყობი ფაქტორები" – „მწვანე ალტერნატივის“ ამ კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია ენერგეტიკული კომპანიებისა და სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ერთი და იმავე პირების გადაადგილების შესახებ.