მდიდარი ღარიბი ზესტაფონი. წყარო: სტუდია მონიტორი

ათეულობით მილიონი ლარის შემოსავალი, რომელიც კომპანიამ ვერ მიიღო, ბიუჯეტისთვის გადაუხდელი გადასახადები, მუშა ხელზე გაცემული ხელფასები, რომლებიც ოჯახებს თვიდან თვემდე არ ყოფნით, გარემოსთვის მიყენებული ზიანი და საფრთხე, რომელიც დასაქმებულთა ჯანმრთელობას ემუქრება.