მდინარე რიონი დაცულ ტერიტორიებში ვერ მოხვდა – ვის ინტერესებს ეწირება რაჭის ბუნება. წყარო: „მთის ამბები“ დამოუკიდებელი საინფორმაციო ონლაინგამოცემა

რატომ ვერ მოხვდა რაჭის დაცული ტერიტორიების შემადგენლობაში მდინარე რიონი და მისი ჭალები, ასევე, მდინარეები ზოფხიტური და ჩვეშური?