მიწა, რომელიც შენია. წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

წინასაარჩევნოდ მთავრობის განკარგულების საფუძველზე სოფელ აჭარისწყლის მოსახლეობამ ტრადიციული საკუთრება დაირეგისტრირა. თუმცა, როგორც გაირკვა, მათი კუთვნილი მიწის ნაწილი მანამდე იჯარით ინვესტორს ჰქონდა გადაცემული.