მძიმე ლითონების რეზერვუარი ხანაძორის ხეობაში. წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

ეს გიგანტი, მძიმე ლითონებით დაბინძურებული, ნახევრადთხევადი ნარჩენების შემგროვებელი კონსტრუქციაა, რომელიც მდინარე შნოღს დაჰყურებს. შნოღი მდინარე დებედას ერთ-ერთი მთავარი შენაკადია, დებედა კი სომხეთიდან საქართველოში ჩამოდის.