“მწვანე ალტერნატივა” გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს აფრთხილებს. წყარო: Internet.ge

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა მიმართავს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს თანამშრომლებს, შავი ზღვის რეგიონული ელექტროგადაცემის პროექტთან დაკავშირებული პრობლემის გამო.