„მწვანე ალტერნატივა“ ინიცირებით გამოდის! წყარო: საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალი ქრონიკა+

მწვანე ალტერნატივამ“ საქართველოს პარლამენტს მორიგი საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს სთხოვა, კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების ინიცირება განხორციელდეს.