”მწვანე ალტერნატივა” მიიჩნევს, რომ ვაზიანი – გომბორი – თელავის გზის რეაბილიტაციის პროცესმა შესაძლოა გარემო დააზარალოს. წყარო: fact.ge

გარემოსდამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ”მწვანე ალტერნატივას” შეფასებით, ვაზიანი – გომბორი – თელავის გზის რეაბილიტაციის პროექტმა, განხორციელების შემდგომ ეტაპებზე, შესაძლოა, გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს.