„მწვანე ალტერნატივა“ ნადირობის კვოტებს ყალბ მონაცემებად მიიჩნევს. წყარო: Livepress.ge

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ დადგენილ ნადირობის კვოტებს, ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივა“ ყალბ მონაცემებად მიიჩნევს. „არცერთ სახელმწიფო, თუ სამეცნიერო უწყებას სანადირო ცხოველთა სახეობების აღრიცხვა არ ჩაუტარებია“,