„მწვანე ალტერნატივა“ პარლამენტის წინააღმდეგ. წყარო: TV25

„მწვანე ალტერნატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მორიგი საკონსტიტუციო სარჩელის არსებითი განხილვა დაიწყო. დავის საგანს „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის ის ჩანაწერი წარმოადგენს,