„მწვანე ალტერნატივა": რესტრუქტურიზაცია დაასუსტებს გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებელ უწყებას. წყარო: ლიბერალი

ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა" გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაგეგმილი რესტრუქტურიზაციის შესახებ განცხადებას ავრცელებს.