''მწვანე ალტერნატივა'' საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. წყარო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჭარის ტელევიზია

„მწვანე ალტერნატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. ამ წუთებში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი არსებითად განიხილავს ორგანიზაციის კონსტიტუციურ სარჩელს.