,,მწვანე ალტერნატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. წყარო: TV25”

ორგანიზაცია ,,მწვანე ალტერნატივა საქართველო" პარლამენტის წინააღმდეგ. საქმის არსებითი განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს