მწვანე ალტერნატივა ხუდონ ჰესის პროექტებზე დადებული ხელშეკრულების გაუქმებას ითხოვს. წყარო: მედიანიუსი

ორგანიზაცია `მწვანე ალტერნატივა~ მოითხოვს, ზემო სვანეთში 702 მეგავატი სიმძლავრის ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის თაობაზე 2011 წლის 28 აპრილს საქართველოს მთავრობას, Trans Electrica Limited-ს, Trans Electrica Limited (Georgia)-ს, შპს „ენერგოტრანსს“ და შპს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დადებული ხელშეკრულების გაუქმებას.