ნამახვანის ენერგოპროექტი რეგიონს რისკის ქვეშ აქცევს (მეორე ნაწილი). წყარო: ახალი გაზეთი

ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი (გ.ზ.შ.) 2008 წელს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, ENCON environmental Consultancy Co – ექსპერტების მონაწილეობით (თურქეთი) მომზადდა.