„ნენსკრა ჰესის" მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე გზშ წარადგინეს. წყარო: ლიბერალი

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის მიზნით, მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ტექნიკურ და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ „ნენსკრა ჰესის" გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში წარადგინა.