ნეტო აღრიცხვის პროექტი. წყარო: ტელეკომპანია“იბერია TV

ნეტო აღრიცხვის პროექტი – სემეკ-ის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი ზვიად გაჩეჩილაძე და დავით ჭიპაშვილი ("მწვანე ალტერნატივა") #ბიზნესკოდში