ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება. წყარო: რადიო თავისუფლება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში გაიმართა დისკუსია თემაზე ,,10 წელი აგვისტოს ომიდან – ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება”.