ორგანიზაცია “მწვანე ალტერნატივა“ ინიციატივა. წყარო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი

სტუმარი: ირაკლი მაჭარაშვილი – ორგანიზაცია “მწვანე ალტერნატივას“ კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორი