ორგანიზაციის "მწვანე ალტერნატივა" წარმომადგენელი ჭიპაშვილი დავით. წყარო: მედიაკავშირი ობიექტივი

დღეს ძირითადად აქცენტი გაკეთებული გვაქვს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე. გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ეს დღეს საქართველოში ყველაზე აქტუალური საკითხია.