"პანორამა თბილისის" მშენებლობის კანონიერება – სასამართლოს მთავარი სხდომის დეტალები. წყარო: ლიბერალი

თბილისის საქალაქო სასამართლოში “პანორამა თბილისთან” დაკავშირებული პროცესის მთავარი სხდომა სასამართლოს მოუცლელობის გამო სრულად ვერ ჩატარდა.