პრეზიდენტის ახალი განკარგულების დეტალები. "მულტიპლექსს" წყლის მიწოდების სისტემაში ინესტიციების განხორციელების ვალდებულება მოეხსნა. წყარო: გაზეთი National Business

ბოლო პერიოდში საქართველოში `საინვესტიციო გარემოს შექმნა~ და სახელმწიფო საბიუჯეტო შემოსავლების ყველა შესაძლო საშუალებით გაზრდა საშიში ტენდენციებით ხასიათდება. ამ პროცესთან მიმართებაში ერთ-ერთი საკამათო საკითხი წყლის ობიექტების საეჭვო ვითარებაში გაყიდვა გახდა. აღნიშნულ თემაზე `ნაციონალურმა ბიზნესმა~ არაერთხელ დაწერა. ამჯერად ვაგრძელებთ ყველასთვის მტკივნეულ თემას.