რატომ ვერ გახდა ახალციხე სუფთა ქალაქი. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე

ქალაქის გარუბნებში მომრავლებული ნარჩენების გროვა და ნაგავსაყრელი, რომელიც სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს. ვინ არის პასუხისმგებელი ქალაქისა და მისი შემოგარენის დასუფთავებაზე და სად მიაქვთ ქალაქიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.