რა ზიანს აყენებს წიაღის მრეწველობა გარემოს საქართველოში – ირაკლი მაჭარაშვილი. წყარო: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი

ირაკლი მაჭარაშვილის მოხსენება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისის მიერ გამართულ საჯარო დისკუსიაზე "ბუნებრივი რესურსების პოლიტიკის სოციალური და გარემოსდაცვითი ასპექტები". "გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა შეაფასა ის ზიანი, რომელიც მიაყენა წიაღის მრეწველობამ ჭიათურის რაიონს ორი წლის განმავლობაში მიაყენა,. ზიანმა შეადგინა 382 მილიონი ლარი. ამასთან, ზიანის დაანგარიშება არ არის უნაკლო მეთოდიკა და არ ანგარიშდება ისეთი ზიანი, როგორიცაა სუფთა ჰაერისთვის, მეფუტკრეობის და ა.შ. მიყენებული ზიანი. ასეთი დაანგარიშების შემთხვევაში 382 მილიონს ორი ნული მიემატებოდა". ირაკლი მაჭარაშვილი – გარემოსდამცველი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ორგანიზაცია "მწვანე ალტერნატივა".