საბჭოთა ნაგავსაყრელები – დაკონსერვებული პრობლემა. წყარო: ლიბერალი

გარემოს დაცვის სამინისტროში  დაფიქრდნენ. რა სარგებელს მოუტანდა ქვეყანას გერმანული რკინიგზის განძელები გარდა იმისა, რომ თითოეულ ტონა საშიშ ნაგავში, საქართველო ფულს მიიღებდა.