საგანგაშო შედეგები – ტყვიის დიდი რაოდენობა სამშენებლო მასალებში, სათამაშოებსა და საკვებში. წყარო: ტელეკომპანია რუსთავი 2

საგანგაშო შედეგები – დგინდება, რომ თითქმის ყველა სამშენებლო მასალა ტყვიით არის დაბინძურებული. საგანგაშო კვლევის მიხედვით ირკვევა, რომ მავნე ნივთიერების ზღვარი დასაშვებს 200-ჯერ აღემატება.