სამოქალაქო სოლიდარობის აქცია: დაიცავი გარემო მარჯანიშვილის მოედანი: 31.03.2012_1  წყარო: Youtube

2012 წლის 31 მარტს თბილისში სამოქალაქო სოლიდარობის აქცია გაიმართა – ექვს მოედანზე.  აქცია სიმბოლურ ხასიათს ატარებდა და მიზნად ისახავდა სამოქალაქო პოზიციისა და სოლიდარობის გამოხატვას საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ექვსი თემის შესახებ: ადამიანის უფლებები, განათლება, უსაფრთხო გარემო, თავისუფალი მედია, სამართლიანი არჩევნები და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. ეს ვიდეო მარჯანიშვილის მოედანზე გარემოს დაცვის მოთხოვნით შეკრებილთა აქციას ასახავს.