სასამართლომ სასტუმრო „ბუდაპეშტის“ მშენებლობის ნებართვა ბათილად ცნო. წყარო: ლიბერალი

ვაკის პარკში სასტუმრო „ბუდაპეშტის" მშენებლობის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით, ბათილადაა ცნობილი მშენებლობის ნებართვა და სპეციალური ზონალური შეთანხმება.