საქართველოს გარემოს ხარჯზე თურქეთი ისარგებლებს. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე

ფარავან ჰესი; პროექტის ეკონომიკურიმიზანშეწონილობა; სოციალური დააკუმულაციური ზემოქმედება; ზეგავლენაბიომრავალფეროვნებაზე და სირთულეებიინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთანდაკავშირებით.