საქართველოში ბიოსფერული რეზერვატი აშენდება? წყარო: დამოუკიდებელი გაზეთი PS

ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოსათვის დონორთა მიერ გამოყოფილი 4 მილიარდნახევრიანი დახმარებიდან გარემოს დაცვაზე 5 მილიონი ევრო დაიხარჯება.