საქართველო: ეკოლოგია თუ ფული? წყარო: Eurasianet.org

შავი ზღვის სანაპიროზე ავტომაგისტრალის მშენებლობასა და ნაციონალურ პარკებში ნადირობის უფლების გაცემასთან დაკავშირებული გეგმები იმის შიშს აჩენს, რომ თბილისის იმწუთიერ ეკონომიკურ ეფექტზე გათვლილ კურსს ქვეყნის ბუნებრივი სიმდიდრის განადგურება შეიძლება მოჰყვეს.