სახელმწიფოსა და სასამართლოს უცნაური გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვან საკითხებზე. წყარო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი, გადაცემა რეალური სივრცე

პროექტები, რომლის გამოც დადგენილ ცნებებს აზრი ეკარგება. რა არის დაცული ტერიტორია, ტყის ფონდი, კერძო საკუთრება და სოფლის საკუთრება, სახელმწიფოს და სასამართლოს უცნაური გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვან საკითხებზე.