სახელმწიფოს სასარგებლოდ მიტოვებული ქონება. წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

საკუთრების უფლების შელახვის ფაქტების თაობაზე ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ „მწვანე ალტერნატივამ", „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ", „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ" და „საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციამ " დღეს ახალი ანგარიში წარმოადგინა.