სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტს დაცული ტერიტორია ეწირება. წყარო: Regions.ge

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის არც თუ მცირე ნაწილს გაჩეხვა ემუქრება – დაცულ ტერიტორიაზე 500-კილოვატი სიმძლავრის ელექტროგადამცემმა ხაზმა უნდა გაიაროს.