სოფლები ნაგავსაყრელების გარეშე. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე

იმის გამო, რომ სოფლებში არ არსებობსლეგალური ნაგავსაყრელები, სოფლისმოსახლეობას ნარჩენების გადაყრა მდინარისპირას, ხევებში ან ღელეებში უწევს.