სპეციალური მმართველი გარემოს დაბინძურების შესაჩერებლად. წყარო: რადიო თავისუფლება

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ, სასამართლოს ძალით, კომპანია „ჯორჯიან მანგანეზში“ დანიშნა სპეციალური მმართველი,