სტიქიური უბედურებები ყოველწლიურად საქართველოს 100-150 მილიონ დოლარით აზარალებს. წყარო: Medianews.ge

გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის “მწვანე ალტერნატივას” ინფორმაციით, საქართველოში ბოლო 30 წლის მანძილზე სხვადასხვა სტიქიური მოვლენის საშიშროების წინაშე აღმოჩნდა 3000-მდე დასახლებული პუნქტი, რაც ქვეყნის დასახლებული ტერიტორიების 80 პროცენტია.