ტრადიციული მიწათმფლობელობის წესებისა და პოლიტიკური გავლენების ჭიდილი. წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

"სანიმუშო რეგულაციების მიუხედავად, საქართველო პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების დაცვას ვერ ახერხებს" – ასეთ შეფასებას აკეთებს არასამთავრობო ორგანიზაცია Global Integrity. 2012 წლის 30 მარტს ორგანიზაციამ ახალი  ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც 31 ქვეყანას ეხება და 2011 წლის მთავარ საგამოძიებო ნაშრომად შეფასდა.