ტყის კოდექსი. წყარო: აჭარის ტელევიზია, გადაცემა ბუნების კანონები