უხეო ტყეები. წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

იმის გამო, რომ ხელისუფლება არფლობს ინფორმაციას ტყისრეალური მარაგების შესახებ, ათასობით საღი ხე წლების განმავლობაში უნებართვოდ იჭრება.