ქალაქი და გარემო. წყარო: რადიო თავისუფლება, განთავსებულია, youtube.com

„წითელი ზონის" მორიგ გადაცემაში საუბარია იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს თანამედროვე ქალაქთმშენებლობა გარემოზე, როგორ სრულდება საქართველოში კანონი სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ, ვინ ზრუნავს მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელი და სამოღვაწეო გარემოს შექმნისთვის, დაბოლოს, როგორია ქართული კულტურის დამოკიდებულება გარემოს დაცვის მიმართ? გადაცემის სტუმარია ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივის" ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე.