ღია თამაში. წყარო: მე-9 არხი, განთავსებულია youtube.com

რეზონანსული მიმართვა- 64 არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროკავშირს დახმარებას სთხოვს- შეაჩერებს თუ არა ვეროპა რუსეთის აგრესიულ სამეზობლო პოლიტიკას. -სამოქალაქო სექტორის პოზიციას მანანა ქოჩლაძე გაგაცნობთ.