"შემოვლითი რკინიგზით დაზარალ" წყარო: სტუდია მონიტორი, განთავსებულია youtube.com

ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოთხრობილია იმ მესაკუთრეების პრობლემების შესახებ, რომელთა მიწის ნაკვეთებიც შემოვლითი რკინიგზის სამშენებლო დერეფანში მოხვდა. ფილმში ნაჩვენებია, რომ რკინიგზა მიზერულ, საბაზრო ფასთან შეუსაბამო კომპენსაციას უხდიდა იმ ადამიანებს ვისაც კერძო საკუთრება იძულებით ჩამოართვეს. დაზარალებული მესაკუთრეების ნაწილი ყვება, რომ მათ რკინიგზა პოლიციის ძალით აიძულებდა საკუთრების მიზერულ ფასად დათმობას.