შეფერხებული სესხი. წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

ლალი ჯაკობია ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების  ბანკს საჩივრით მიმართა. ჯაკობია თვლის, რომ თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი მის საცხოვრებელ გარემოს დააზიანებს.